PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

OFOTO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maaktvan de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van eencontactformulier op de website aan verstrekt.

OFOTO kan devolgende persoonsgegevens verwerken:- Uw voor- en achternaam- Uw adresgegevens- Uw telefoonnummer- Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM OFOTO GEGEVENS NODIG HEEFT

OFOTO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnennemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnenbenaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan OFOTO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van hetuitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uitjuridische dienstverlening.

HOE LANG OFOTO GEGEVENS BEWAART

OFOTO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelente realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer daneen jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

OFOTO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van OFOTO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uwbrowser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedragop de website. gebruikt deze informatie om de werking van de websitete verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aanderden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ofoto.nl . OFOTO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

OFOTO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OFOTO maakt gebruik vaneen betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerdehanden vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@ofoto.nl. OFOTO is een website van Ray van Schaffelaar. OFOTO isals volgt te bereiken:

Postadres: Burg. de Kievietstraat 58 - 1111GP Diemen.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34221877

Telefoon: 0627172206

E-mailadres: info@ofoto.nl